Practice of Academic Guidance at High School Level: A Longitudinal Case Study

  • Meryem ÖKSÜZOĞLU University of Mediterranean Karpasia, North Cyprus via Turkey

Abstract

This paper investigates the academic guidance and counseling services provided in North Cyprus to ninth grade students (first year of high school) since 2005-2006 academic year. The extent of its efficiency is investigated through student and teacher perspective of the largest regular public high school and the largest vocational public high school in Nicosia, North Cyprus. Data were collected in 2005 and 2015 to compare the reality and their responses after ten years. From the regular public high school, four counseling and guidance teacher; and eight students; and from the vocational public high school, four counseling and guidance teacher and eight students participated. The data were collected by semi-structured interviews. Participant teachers and students were asked questions about guidance practices within their schools and their perception. The findings suggest that, guidance services were not as efficient as expected with the new restructuration policies and that rooted in the fact that students’ talents and interests could not be efficiently analyzed and directed. This inefficiency was due to the problems arising as a result of the impediments of the system itself. Another detail was the lack of guidance practices as late as the first year of high school.

References

[1] Altıntaş, E. 2007. Çağdaş Eğitim Sisteminde Öğrenci Kişilik ve Rehberlik. Psikolojik Danışma ve Rehberlik, edited by Gürhan Can. Ankara: Pegem A Yayıncılık. [2] Apaydın, Ç. 2011. “İsviçre Eğitim Sistemi”. In Karşılaştırmalı Eğitim Sistemleri, edited by Ali Balcı. Ankara; Pegem Akademi.
[3] Gülen, A. 1996. İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin üst öğrenim ve mesleğe yönlendirilmelerine ilişkin sınıf öğretmenleri ve öğrencilerinin görüşlerinin belirlenmesi. Master Thesis, Ankara Üniversitesi, Ankara, Turkey.
[4] İdel, D. İ. 2001. Türkiye ve diğer bazı ülkelerde ilk ve orta dereceli okullarda yapılan yöneltme etkinliklerine ait görüş ve uygulamaların belirlenemsi. Master Thesis, Yıldız Teknik Üniversitesi, istanbul, Turkey.
[5] Öner, U. 2004. Eğitimde yönlendirme ve üniversiteye giriş sistemi; Çalıştay Raporu. Ankara Üniversitesi Yayını no. 194.
[6] Özdoğan, D. 1996. Doğru meslek seçimi ve verimlilik. Anahtar Dergisi, 92: 13.
[7] Özoğlu, S. 1982. Rehberlik ve Psikolojik Danışma. Konak Yayınları.
[8] Talim ve Terbiye Dairesi. 2005. Kıbrıs Türk Eğitim Sistemi. Devlet Basımevi.
[9] Üstün, N. 2007. Postmodern Eğitimde Yönlendirme. Gündüz Basımevi.
[10] Willard, J. A., Bayes, B., and Martinez, J. 2015. Gateway to college lessons from implementing a rigorous academic program for at-risk young people. MDRC
[11] Yeşilyaprak, B. 2007. Eğitimde Rehberlik Hizmetleri. Nobel Yayın Ltd. Şti.
[12] Yazıcı, H. 2007. Psikolojik Danışma ve Rehberlik. Pegem A Yayıncılık.
[13] Yıldırım, A., Şimşek, H. 2006. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A. Ş.
Published
2016-11-24
How to Cite
ÖKSÜZOĞLU, Meryem. Practice of Academic Guidance at High School Level: A Longitudinal Case Study. Journal of Research in Educational Sciences, [S.l.], v. 7, n. 9, p. 30-38, nov. 2016. ISSN 2068-8407. Available at: <https://journals.aserspublishing.eu/jres/article/view/571>. Date accessed: 16 aug. 2022.

Keywords

Academic Guidance; High School; North Cyprus