‘Green Box’ and Innovative Development of Agriculture in the Altai Territory of Russia

  • Evgeniy V. RUDOY Novosibirsk State Agrarian University, Novosibirsk, Russia
  • Sergey A. SHELKOVNIKOV Novosibirsk State Agrarian University, Novosibirsk, Russia
  • Danil M. MATVEEV Novosibirsk State Agrarian University, Novosibirsk, Russia
  • Irina N. SYCHEVA Polzunov Altai State Technical University, Barnaul, Russia
  • Andrey V. GLOTKO Gorno-Altaisk State University, Gorno-Altaisk, Russia

Abstract

The paper reveals the changes occurred in the system of regulation and support of agriculture due to participation of Russia in WTO at the national and regional (example of the Altai territory) levels. The publication is aimed at estimation of potential impact caused by applying of basic commitments admitted by Russia in the area of agriculture in frames of WTO on innovative activity of agricultural economy. The authors applied such methods of research as abstract logical method, dialectic method, method of positive and normative analysis, and economico-statistical one etc. They analyze international experience of applying supporting instruments in agriculture and explain the necessity to refocus the state support on the ‘green box’ supports which is not limited by the requirements of WTO. The article makes conclusion that ‘green box’ exactly is able to build institutional environment contributing to strengthening innovative processes in the regional agriculture.

References

[1]. On supports for agribusiness development due to Russia participation in WTO’. Analytical Bulletin of Russia, 2013, no.7. Available at: http://www.budgetrf.ru/Publica.../VSF_NEW201303141242_p_006.htm (accessed 26 July, 2013).
[2]. Boldov, D.N. 2011. Effektivnost sistemy gosudarstvennoy podderzhki selskogo khozyaystva v regione (na materialah Samarskoy oblasti). Diss. kand. ekon. Nauk [Efficiency of the state support for regional agriculture. Data of samara region. Cand. econ. sci. thesis]. Samara, 23 p.
[3]. Darmogray, O.V. 2012. Vliyanie vstupleniya Rossii v VTO na razvitie selskogo khozyaystva [Impact of Russia’s participation in WTO on agricultural development]. Vestnik Orlovskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta – Bulletin of Orel State Agrarian University, no. 5 (38): 33-35.
[4]. Spielman, D. J. and Birner, R. How Innovative Is Your Agriculture? Using Innovation Indicators and Benchmarks to Strengthen National Agricultural Innovation Systems. Available at: http://siteresources.worldbank.org/INTARD/Resources/InnovationIndicatorsWeb.pdf
[5]. Dolgosrochnaya tselevaya programma ‘Razvitie selskogo khozyaystva Altayskogo kraya’ na 2013-2020 gg (Long-run State Target Programme ‘Agricultural Development in the Altai territory in 2013-2020’). Postanovlenie Administratsii Altayskogo kraya ot 05.10.2013 № 523 (Administration Regulation of the Altai Territory no. 523 of 5 October, 2013). Available at: http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW016;n=39942
[6]. Fedorak, V.I. The innovative and investment development as the basis for the agricultural production. Available at: http://ie.at.ua/English_9_2013/Fedorak_V.I-INNOVATIVE_INVESTMENT_DEVELOPMENT_AS_T.pdf
[7]. Fetyukhina, O.N. 2011. Funktsionirovanie i razvitie agroprodovolstvennogo rynka Rossii v usloviyah globalizatsii. Diss. kand. ekon. nauk [Performance and development of agrofood market in Russia. Cand.econ.sci.thesis]. Moscow, 408 p.
[8]. Gorban, M., Guriev, S. and Yudaeva K. 2002. Rossiya v VTO: mify i realnost [Russia in WTO: myths and truth]. Voprosy ekonomiki – Problems of Economics, no.2.
[9]. Gosudarstvennaya programma razvitiya selskogo khozyaystva i regulirovaniya rynkov selskokhozyaystvennoy produktsii, syrya i prodovolstviya na 2013-2020 gg (State Programme of Agricultural Development and regulation of Agrofood Market, Raw Materials Market and Food Provision Market in 2013-2020). Available at: http://mcx.ru/navigation/docfeeder/show/342.htm
[10]. Gusarov, O. 2002, Vstuplenie Rossii v VTO. Argumentov ‘protiv’ bolshe, chem ‘za’ [Participation of Russia in WTO. There are the reasons against of it more than the reasons for]. Rossiyskaya Federatsiya segodnya – Russian Federation today, no.8.
[11]. Innovation in EU agriculture. Available at: http://www.publications.parliament.uk/pa/ld201012/ldselect/ldeucom/171/171.pdf.
[12]. Klimova. N.V. Gosudarstvennaya podderzhka selskogo khozyaystva Rossii v usloviyah chlenstva v VTO (State support for agriculture regarding participation in WTO). Available at: http://www.rusnauka.com/4_SND_2014/Economics/15_157803.doc.htm.
[13]. Kopylov. V.V. 2012. Upravlenie gosudarstvenno-chastnym partnerstvom v sisteme gosudartsvennoy podderzhki selskogo khozyaystva Rossii. Diss.kand ekon.nauk [Public-private partnership management in the state support of agriculture in Russia. Cand. econ.sci.thesis]. Moscow, 21 p.
[14]. Naydenova. R.I. 2011. Organizatsionno-ekonomicheskie osnovy formirovaniya innovatsionnoy struktury APK [Economic building of agribusiness innovative structure]. Vestnik Kurskoy gosudarstvennoy selskokhozyaystvennoy akademii – Bulletin of Kursk state Agricultural Academy, no.5 (5): 20-23.
[15]. Shamkhalov, F.I. 2012. Ekonomicheskaya entsiklopediya regionov Rossii. Altayskiy kray [Economic encyclopedia of the regions in Russia. The Altai Territory]. Moscow, ‘Ekonomika’ Publ., 477 p.
[16]. Tikhomirova, Yu.A. O nekotoryh osobennostyah novoy modeli gospodderzhki selskogo khozyaystva v usloviyah integratsii Rossii v VTO (On some peculiarities of new model of state support for agriculture due to participation in WTO). Available at: http://www.rusnauka.com/4_SND_2014/Economics/15_157803.doc.htm.
[17]. Tyu L.V. 2013. Kontseptualnye osnovy effektivnogo investirovaniya v obnovlenie osnovnogo kapitala selskogo khozyaystva v Sibiri [Concepts of efficient investment into renewing of the agricultural capital assets in Siberia]. Agrarnaya nauka-selskokhozyaystvennomu proizvodstvu Mongolii, Sibirskogo regiona, Kazakhstanu i Bolgarii: sb. nauch. dokl. XVI Mezhdun. Nauchno-prakt. konferentsii [Proceedings of XVI International Sci. conf, ‘Agricultural science to agricultural production in Mongolia, Siberia, Kazakhstan and Bulgaria]. Ulan-Bator, 381 p.
[18]. Vinogradov V.N. 2006. Ekonomicheskie factory obespecheniya prodovolstvennoy bezopasnosti s uchetom natsionalnyh interesov Rossii. Diss. kand. ekon. nauk [Economic factors of food safety regarding national interests of Russia. Cand. econ. sci. thesis]. Moscow, 29 p.
[19]. Vorozheikina T.M. 2013. Monitoring i prognozirovanie prodovolstvennoy bezopasnosti Rossiyskoy federatsii. Diss. kand. ekon. nauk [Monitoring and forecasting foodsafety in Russia. Cand. econ.sci. thesis]. Moscow. 323 p.
[20]. Yutkina, I. P. 2009. Razvitie sistemy gosudarstvennoy podderzhki selskogo khozyaystva. Diss. kand. ekon. nauk [Development of state support for agriculture. Cand. econ.sci.thesis]. Saransk, 22 p.
Published
2017-04-03
How to Cite
RUDOY, Evgeniy V. et al. ‘Green Box’ and Innovative Development of Agriculture in the Altai Territory of Russia. Journal of Advanced Research in Law and Economics, [S.l.], v. 6, n. 3, p. 632-639, apr. 2017. ISSN 2068-696X. Available at: <https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/935>. Date accessed: 22 apr. 2024.