Some Aspects of the Principle of Relativity Effects of the Contract in the Light of the Romanian New Civil Code

  • Manuel Cristian FIRICĂ Spiru Haret University, Faculty of Law, Economics and Administration, Craiova

Abstract

The paper addresses the issue of the principle of relativity effects of the contract, a principle effective in the legal system of several countries worldwide.
Reviewing some aspects of the principle’s origin, we outlined its quintessence, the manner in which the principle of relativity effects of the contract is reflected in the system of contract law as well as the way it is stipulated in the new Romanian Civil Code, as compared to the old Romanian Civil Code, highlighting the similarities as well as the differences between the two documents.

References

[1] Adam, Ioan. 2011. Drept civil. Obligaţiile. Contractul – în reglementarea noului Cod civil. Bucureşti, Editura C. H. Beck.
[2] Albu, Ioan. ‘Libertatea contractuală.’ Dreptul, no. 3.
[3] Baias, Flavius-Antoniu et al. 2012. Noul Cod civil. Comentariu pe articole. Bucureşti, Editura C. H. Beck.
[4] Beleiu, Gheorghe. 2005. Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil. Ediţia a X-a, revăzută şi adăugită de Nicolae Marian şi Truşcă Petrică. Bucharest, Universul Juridic Publishing House.
[5] Bigliazzi Geri Lina, Donato Busnelli Francesco, Umberto Breccia, Ugo Natoli, Diritto civile. 1.2. Fatti e atti giuridici, UTET, Torino, 2000
[6] Boroi, Gabriel and Anghelescu, Carla Alexandra. 2011. Curs de drept civil. Partea generală – conform noului Cod civil. Bucureşti, Editura Hamangiu.
[7] Burdeau, George. 1984. Droit constitutionnel, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence.
[8] Calastreng, Simone. 1939. La relativité des conventions. Etude de l’article 1165 du Cod civil, thèse, Gaillac, Imprimerie H.-C. Harvey.
[9] Cantacuzino, Matei Basile. 1998. Elementele dreptului civil. Bucureşti, Editura All Educaţional.
[10] Chelaru. Eugen. 2007. Drept civil. Partea generală, ediţia 2. Bucureşti, Editura C. H. Beck.
[11] Circa, Adrian. 2009. Relativitatea efectelor convenţiilor. Bucharest, Universul Juridic Publishing House.
[12] Cosma, Doru. 1969. Teoria generala a actului juridic civil. Bucureşti, Editura Ştiinţifică.
[13] Courdier-Cuisinier, Anne-Sylvie. 2006. Le solidarisme contractuel, vol. 27. Paris, Editura Lexis Nexis (Litec-Juris Classeur).
[14] Dănişor, Dan Claudiu. 2006. Drept Constituţional şi Instituţii Politice. Teoria Generală, vol. I. Craiova, Editura Sitech.
[15] Deleanu, Ion. 2002. Părţile şi terţii. Relativitatea şi opozabilitatea efectelor juridice. Bucureşti, Editura Rosetti.
[16] Deleanu. Ion. 2002. Părţile şi terţii. Relativitatea şi opozabilitatea efectelor juridice. Bucureşti, Editura Rosetti.
[17] Delmas Saint-Hilaire, Philippe. 2000. Le tiers à l’acte juridique, thèse. Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence.
[18] Dogaru, Ion and Cercel Sevastian. 2007. Drept civil. Partea generală. Bucureşti, Editura C. H. Beck.
[19] Dufour, Julien-Michel. 1806. Code civil de français, avec les sources où toutes ses dispositions ont été puisées. t. II, f.e. Paris
[20] Flour, Jacques et al. 2002. Droit civil. Les obligations, 1, L’acte juridique, 10éme édition. Paris, Editura Armand Colin.
[21] Ghestin, Jacque and Fontaine, Marcel. 1992. Les effets du contrat à l'égard des tiers. Comparaisons franco-belges. Paris, Editura Librairie générale de droit et de jurisprudence.
[22] Ghestin, Jacque and Fontaine, Marcel. 1998. Paris. Les effets du contrat à l'égard des tiers. Comparaisons franco-belges, Editura Librairie générale de droit et de jurisprudence.
[23] Ghestin, Jacque et al. 2001. Traite de droit civil. Les effets du contrat, 3éme édition, Paris, Editura Librairie générale de droit et de jurisprudence.
[24] Goutal, Jean-Louis. 1981. Le principe de l’effet relatif du contrat. Paris, Editura Librairie générale de droit et de jurisprudence.
[25] Guţan, Manuel. 2005. Drept privat roman, ediţia a II-a revăzută şi adăugită. Editura Universităţii „Lucian Blaga’ din Sibiu,
[26] Hamangiu, Constantin et al. 1996. Tratat de drept civil român, vol. 1, seria Restitutio, Bucureşti, Editura All.
[27] Hamangiu, Constantin et al. 1998. Tratat de drept civil român, vol. 2. Bucureşti, Editura All.
[28] Hanga, Vladimir. 1978. Drept privat roman. Bucureşti, Editura „Didactică şi Pedagogică’.
[29] Jugastru, Călina. 2007. Drept civil. Obligaţiile. Cluj-Napoca, Editura Argonaut.
[30] Kant, Immanuel. 1972. Întemeierea metafizică a moravurilor. Critica raţiunii practice, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică
[31] Lupan Ernest, Sabău-Pop Ioan. 2006. Tratat de drept civil român, vol. 1. Partea generală, Editura C. H. Beck, Bucureşti.
[32] Marty, Gabriel and Raynaud, M. Pierre. 1988. Les obligations, t.1, Les sources. Paris, Sirey.
[33] Mazeaud, Henri et al. 1998. Obligations, théorie générale, 9éme édition. Paris, Montchrestien.
[34] Micescu, Istratie. 2000. Curs de drept civil. Bucureşti, Editura All Beck.
[35] Motica, Radu Ioan and Lupan, Ernest. 2008. Teoria generală a obligaţiilor civile. Bucureşti, Editura Lumina Lex.
[36] Pineau, Jean et all. 2001. Théorie des obligations, 4éme édition. Montréal, Thémis
[37] Planiol, Marcel. 1905. Traité élémentaire de droit civil, troisième édition, tome deuxième. Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence
[38] Pop, Liviu, et al. 2012. Tratat elementar de drept civil. Obligaţiile – conform noului Cod civil. Bucureşti, Editura Universul Juridic.
[39] Pop, Liviu, et al. 2012. Tratat elementar de drept civil. Obligaţiile – conform noului Cod civil. Bucureşti, Editura Universul Juridic
[40] Pop, Liviu. 1998. Dreptul civil. Teoria generală a obligaţiilor. Bucureşti Editura Lumina Lex.
[41] Pop, Liviu. 2009. ‘Încercare de sinteză a principalelor teorii referitoare la fundamentele contractului, cu privire specială asupra teoriei autonomiei de voinţă şi teoriei solidarismului contractual’, Revista română de drept privat, no. 5, p. 110-112.
[42] Pop, Liviu. 2009. Tratat de drept civil. Obligaţiile. Vol. II. Contractul. Bucureşti, Editura Universul Juridic.
[43] Popesco, Mircea N. 1934. La règle „Res inter alios acta’ et ses limites en droit moderne, thèse. Paris, F. Loviton.
[44] Popescu, Tudor Radu and Anca, P. 1968. Teoria generală a obligaţiilor. Bucureşti, Editura Ştiinţifică.
[45] Reghini, Ionel et al. 2008. Introducere în dreptul civil, ediţia a 2-a, revăzută şi adăugită. Cluj-Napoca, Editura Sfera Juridică.
[46] Stătescu, Constantin and Bîrsan, Corneliu. 2008. Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, ediţia a IX-a, revizuită şi adăugită. Bucureşti, Editura Hamangiu.
[47] Titulescu. Nicolae. 2004. Introducere în dreptul civil- Bucureşti, Editura All Beck.
[48] Turcu, Ion and Pop, Liviu. 1997. Contracte comerciale. Formare şi executare. Executarea contractelor, vol. II. Bucureşti, Editura Lumina Lex.
[49] Turcu, Ion and Pop, Liviu.1997. Contracte comerciale, vol. I. Bucureşti, Editura Lumina Lex.
[50] Turcu, Ion, and Liviu, Pop. 1997. Contracte comerciale, vol. I. Bucureşti, Ed. Lumina Lex
[51] Ungureanu, Ovidiu. 2007. Drept civil. Introducere, ediţia a 8-a. Bucureşti, Editura C. H. Beck.
[52] Vasilescu, Paul. 2003. Relativitatea actului juridic civil. Repere pentru o nouă teorie generală a actului de drept privat. Bucureşti, Editura Rosetti.
[53] Vasilescu, Paul. 2008. Relativitatea actului juridic civil. Repere pentru o nouă teorie generală a actului de drept privat. Bucureşti, Editura Universul Juridic.
[54] Vasilescu, Paul. 2012. Drept civil. Obligaţii – în reglementarea noului Cod civil. Bucureşti, Editura Hamangiu.
[55] Weill, Alex. 1938. Le principe de la relativité des conventions en droit privé français, thèse, Paris, Libraire Dalloz.
[56] Wintgen, Robert. 2004. Étude critique de la notion à opposabilité. Les effets du contrat à l’égard des tiers en droit français et allemand. Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence.
[57] *** Noul Cod de procedură civilă şi codul anterior. Prezentare comparativă, Second edition, revised. 2012. Bucureşti, Editura Hamangiu.
Published
2016-12-05
How to Cite
FIRICĂ, Manuel Cristian. Some Aspects of the Principle of Relativity Effects of the Contract in the Light of the Romanian New Civil Code. Journal of Advanced Research in Law and Economics, [S.l.], v. 6, n. 2, p. 299-309, dec. 2016. ISSN 2068-696X. Available at: <https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/482>. Date accessed: 22 apr. 2024.
Section
Journal of Advanced Research in Law and Economics

Keywords

contract, relativity, effects, principle, document, third parties, legal relation, new Civil Code