Prospects for Creating an Interregional Innovation Center in the Russian Far East

  • Viktor Vasilevich SAVALEY Vladivostok State University of Economics and Service Vladivostok, Russian Federation

Abstract

The research proposes a classification of the organizational forms of objects of innovative infrastructure in Russia and analyzes their distribution by regions (federal districts). It is concluded that despite the diversity of forms of organizing the innovation activity, the degree of penetration of the innovations into the production process remains low. The rating estimates of the investment activity by regions are given. Based on the results of the processing of statistical reports, the status of the innovation activity of the enterprises in the Far East of Russia is characterized in comparison with the average values for the country, making it possible to assess the level of the innovative demand in the economy of the region. The immanent objective factors, limiting the expansion of the innovative demand in the economy of the Russian Far East, are revealed. At the same time, the existence of favorable conditions is demonstrated, including the economic and administrative preferences for investors and resellers, for the purposes of creation of the priority innovative development area within the boundaries of the Vladivostok agglomeration. One of the key components of this project should be an interregional innovation center capable of becoming a generator of the innovations and their spread in this region.

References

[1] Kudinov, A. 2009. Polyusarosta [The Poles of Growth]. http://www.doc22.ru/information/analysis/462-2009-06-02-02-19-20 (Accessed August 3, 2017).
[2] Latkin, A.P., and Grivanov, R.I. 2014. Innovatsionnaya sostavlyayushchaya kak klyuchevoi faktor strategii razvitiya rossiiskogo Dalnego Vostoka i integratsii v ekonomicheskuyu sistemu ATR [Innovative Component as a Key Factor in the Development Strategy of the Russian Far East and Integration into the APR Economic System]. Ekonomika i menedzhment sistem upravleniya, 4(14), 79-86.
[3] Mikhalev, O.V. 2010. Ekonomicheskaya ustoichivost khozyaistvennykh sistem: metodologiya i praktika nauchnykh issledovanii i prikladnogo analiza [Economic Sustainability of Economic Systems: Methodology and Practice of Scientific Research and Applied Analysis]. St. Petersburg: Publishing house of the St. Petersburg Academy of Management and Economics, p. 200.
[4] Pilipenko, I.V. 2003. Analiz osnovnykh zarubezhnykh teorii konkurentosposobnosti stran i regionov v sovremennom mirovom khozyaistve [Analysis of the Main Foreign Theories of the Competitiveness of Countries and Regions in the Modern World Economy]. Izvestiya AN. Seriya geograficheskaya, 6, 15-25.
[5] Reiting innovatsionnykh regionov [Rating of Innovation Regions]. (2014). http://innovation.gov.ru/sites/default/files/documents/2014/19919/4000.pdf (Accessed August 3, 2017).
[6] Rubvalter, D.A. 2009. Polyusa konkurentosposobnosti. Upravlenie nauchno-innovatsionnym kompleksom po-frantsuzski [The Poles of Competitiveness. Management of the Scientific and Innovative Complex in French Way]. http://www.ng.ru/science/2009-12-02/11_france.html. (Accessed August 3, 2017).
[7] Shestopalov, A. 2010. Klasternaya politika vo Frantsii [Cluster Policy in France]. http://andshestopalov.livejournal.com/13757.html (Accessed August 3, 2017).
[8] Skolkovo Foundation, and Expert RA. 2012. Rukovodstvo po sozdaniyu i razvitiyu innovatsionnykh tsentrov (tekhnologii i zakonomernosti) [Guidance on the Creation and Development of Innovation Centers (Technologies and Laws)]. http://innovation.gov.ru/sites/default/ files/documents/2014/25341/3938.pdf (Accessed August 3, 2017).
[9] Stenogramma soveshchaniya Prezidenta RF V.Putina s chlenamiPravitelstva 26 marta 2014 goda, Moskovskaya oblast, Novo-Ogarevo [Transcript of the Meeting of the President of the Russian Federation V. Putin with the Members of the Government on March 26, 2014, Moscow region, Novo-Ogaryovo]. (2014). http://special.kremlin.ru/events/ president/news/20642 (Accessed August 3, 2017).
[10] Valentey, S. 2005. Kontrinnovatsionnaya sreda rossiiskoi ekonomiki [Counter-Innovational Environment of the Russian Economy]. Voprosy ekonomiki, 10, 132-138.
Published
2017-09-30
How to Cite
SAVALEY, Viktor Vasilevich. Prospects for Creating an Interregional Innovation Center in the Russian Far East. Journal of Advanced Research in Law and Economics, [S.l.], v. 8, n. 6, p. 1901-1907, sep. 2017. ISSN 2068-696X. Available at: <https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/1845>. Date accessed: 25 feb. 2024.