General Legal Characteristic and Classification of Crimes Committed in the Sphere of Small and Medium Business

  • Gulzagira ZHARYLKAPOVA M. O Auezov South Kazakhstan State University, Shymkent, Kazakhstan
  • Zhanar ABDUKARIMOVA Caspian State University of Technology and Engineering named after Sh. Esenov, Aktau city The Republic of Kazakhstan
  • Zhanna KALKANOVA South Kazakhstan Pedagogical University, Shymkent, Kazakhstan
  • Aibala KARAYEVA Regional Social-Innovative University, Shymkent, Kazakhstan

Abstract

The paper is devoted to the legal regulation in the legislation of the Republic of Kazakhstan and foreign legislations of the issues of criminal liability for the commission of criminal offenses in the sphere of small and medium business. The relevance of this topic, as well as the importance of foreign experience in this area for the Kazakhstani legislator during the period of deep national economic restructuring, is unquestionable. The purpose of the work set by the author is to find the ways to improve the provisions of criminology, the theory of criminal law, criminal legislation and regulations on small and medium business. The work uses the provisions of criminology, criminal and financial law, as well as the data of official statistics and sociological research published in the media. The author identified the system of criminal legal norms aimed at combating economic crimes, carried out an analysis of classifications of economic criminal offenses in the legislation of the Republic of Kazakhstan, taking into account criminal law norms and criminological characteristics, studied the issues of the differentiation of criminal liability for economic crimes, prepared proposals on the improvement of existing theoretical provisions of criminology and criminal law in combating economic crimes in small and medium business, taking into account the legislative practice of developed countries, the provisions of foreign and domestic theoretical and law enforcement practice.

References

[1] Abysheva, A.V. 2009. Finansovoe obespechenie malogo predprinimatelstva: Avtoref. dis. ... kand. ekon. nauk [Financial Support of Small Business (Ph.D. Thesis Abstract)]. St. Petersburg State University, Saint Petersburg.
[2] Baimoldina, S.M. 2009. Problemy borby s pravonarusheniyami v sfere predprinimatelskoi deyatelnosti [Issues on Fighting Offences in Business]. Materialy Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii ‘Aktualnye problemy yuridicheskoi nauki i pravoprimenitelnoi praktiki’ [Proceedings of International Scientific Conference ‘Urgent Issues of the Legal Science and Law Enforcement Practice’]. Moscow: Kutafin Moscow State Law Academy, pp. 45-52.
[3] Baranov, A.A. 1999. Kriminologicheskii analiz i preduprezhdenie ekonomicheskikh prestuplenii v sfere malogo predprinimatelstva: dis. kand. yur. nauk [Criminological Analysis and Prevention of Economic Crimes in Small Business (Ph.D. Thesis)]. oscow Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Moscow.
[4] Clarke, P. 2015. Small Businesses and White Collar Crime. Available at: http://www.legalmatch.com/law-library/article/small-businesses-and-white-collar-crime.html. (accessed May 24, 2017, 2017).
[5] Friedrichs, D.O. 2009. Trusted Criminals: White Collar Crime in Contemporary Society (4 ed.). Wadsworth Publishing, pp. 50.
[6] Khorkov, Yu.A. 2006. Pravovoe polozhenie subektov malogo predprinimatelstva: Avtoref. dis. ... kand. yurid. nauk [Legal Position of Small Business Entities (Ph.D. Thesis Abstract)]. Kazan State University named after V.I. Uljanova-lenina, Kazan, pp. 34.
[7] Kuznetsov, A.P., Bokova, I.I., and Marshakov, N.N. 2006. Problemy klassifikatsii prestuplenii, sovershaemykh v sfere ekonomiki [Problems of Classification of Crimes Committed in the Economic Sphere]. Biznes v zakone, 2‚ 19.
[8] Lopashenko, I.A. 1997. Voprosy kvalifikatsii prestuplenii v sfere ekonomicheskoi deyatelnosti [Issues on Qualification of Crimes in Economic Activities]. Saratov: Saratov University Press, pp. 23.
[9] PricewaterhouseCoopers. 2016. Kazakhstanskii obzor ekonomicheskikh prestuplenii za 2016 god [Kazakhstan Review of Economic Crimes – 2016] Available at: http://www.pwc.kz/en/publications/publication_assets/crime-survey-2016-rus.pdf. (accessed May 24, 2017, 2017)
[10] Safarov, A.I.‚ and Saidov, S.N. 2015. Nekotorye problemy klassifikatsii prestuplenii v sfere ekonomicheskoi deyatelnosti v Respublike Tadzhikistan [Some Issues on Classification of Crimes in Economic Activity in the Republic of Tajikistan]. Vestnik Tadzhikskogo gosudarstvennogo universiteta prava, biznesa i politiki. Seriya obshchestvennykh nauk, 2(2): 138-146.
[11] Sutherland, E.H. 1983. White Collar Crime. Westport, Conn.: Greenwood Press, pp. 272.
[12] Talan, M.V. 2002. Prestupleniya v sfere ekonomicheskoi deyatelnosti: voprosy teorii, zakonodatelnogo regulirovaniya i sudebnoi praktiki: dis... d-ra yurid. nauk [Crimes in Economic Activity: Issues of Theory, Legislative Regulation and Court Practice (Doctoral Thesis). Kazan State University named after V.I. Uljanova-lenina, Kazan, pp. 14.
[13] Tyunin, V.I. 2001. Ugolovno-pravovaya okhrana otnoshenii v sfere ekonomicheskoi deyatelnosti: dis. ... dokt. yurid. nauk [Criminal Legal Protection of Economic Relations (Doctoral Thesis). Saint Petersburg. (p. 17).
[14] Ugolovnyi kodeks Respubliki Kazakhstan ot 3 iyulya 2014 goda No. 226-V [The Criminal Code of the Republic of Kazakhstan No. 226-V]. (2014, July 3). Available at: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252. (accessed May 24, 2017, 2017)
[15] Ustinova, T.D. 2005. Aktualnye problemy ugolovnoi otvetstvennosti za prestupleniya, posyagayushchie na predprinimatelskuyu deyatelnosti: dis... dok. yurid. nauk [Urgent Issues of Criminal Liability for Crimes Related to Business Activity (Doctoral Thesis)]. Institute of Problems of Strengthening Law and Order in the Academy of the Prosecutor General's Office of the Russian Federation, Moscow, pp. 43.
[16] Verevicheva, M.I. 2011. Sistematizatsiya ekologicheskikh prestuplenii [Systemizing Ecological Crimes]. Simbirskii nauchnyi vestnik, 4(6): 34.
[17] Yarygin, V.G. 2006. Ekonomicheskaya prestupnost v sovremennykh usloviyakh: teoritiko-prikladnye aspekty: avtoref. dis. ... na sois. kand yurid. nauk [Economic Crimes in the Present Conditions: Theoretical and Applied Aspects (Ph.D. Thesis Abstract)]. Nizhny Novgorod Law Academy, Nizhny Novgorod, pp. 23.
[18] Zhevlakov, E.I. 1991. Ekologicheskie prestupleniya: ponyatie, vidy, problemy otvetstvennosti: dis. d-ra yurid. nauk [Ecological Crimes: Notion, Types, Liability Issues (Doctoral Thesis). Moscow, pp. 236.
Published
2018-02-06
How to Cite
ZHARYLKAPOVA, Gulzagira et al. General Legal Characteristic and Classification of Crimes Committed in the Sphere of Small and Medium Business. Journal of Advanced Research in Law and Economics, [S.l.], v. 8, n. 5, p. 1657-1664, feb. 2018. ISSN 2068-696X. Available at: <https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/1729>. Date accessed: 22 may 2024.