Legal Regulation of Certain Types of Transportation in the Republic of Kazakhstan: National and International Aspects

  • Yerik ALIPULY Zhetysu state university named after Ilyas Zhansugurov, Almaty region, Republic of Kazakhstan

Abstract

The present article considers the legal and organizational problems of controlling the transport branch, in particular, the motor transport, in the Republic of Kazakhstan. The problems of transport receive much attention now. The government authorities, mass media, and preeminent members of the legal science actively discuss and look for the ways to solve transport problems; however, at the moment there are still many of them. Therefore, the studies connected to the creation of the perfect organizational and legal model of transport control are rather urgent. The purpose of this article is to analyze the organizational and legal base of transport control and, in particular, of controlling the sphere of motor transportation to determine the ways of improving the transport legislation. The article represents the list of the main problems connected to the use of the motor transport typical for the Republic of Kazakhstan and for other countries as well. It was shown that together with the civil regulation of the transport activity in the sphere of the motor passenger and cargo transportation, it is necessary to actively use the administrative and legal means of control, in particular, licensing, administration control and supervision, and administrative responsibility. The complex character of the legislation regulating the legal relations in the sphere of transport is emphasized. The main sources of the special legislation in the sphere of motor transportation are studied. The positive experience of the developed countries in the creation of the system of urban transport control and use of a transport infrastructure is analyzed; various models of control are shown. Following the results of consideration of the peculiarities of the transport control, the article formulates some offers aimed at improving the legislation of transport and transport infrastructure.

References

[1] Avanesyan, V.R. 2013. Modeli upravleniya gorodskim transportom za rubezhom [Models of City Transport Control Abroad]. In Zarubezhnyi opyt transportnoi politiki. Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya [Foreign Experience of Transport Policy. Theory and Practice of Social Development]. Moscow: Khors, pp. 432
[2] Ershova, M.M. 2012. Gosudarstvennyi kharakter kontrolno-nadzornoi deyatelnosti za osushchestvleniem avtomobilnykh perevozok v Rossiiskoi Federatsi [State Character of Control and Supervision Activity of Motor Transportation in the Russian Federation]. Pravovaya kultura, 1(12), 162.
[3] Grankin, I.V. 2015. Ponyatie avtotransportnogo prava i ego istochniki [Notion of the Automobile Law and Its Sources]. Rossiiskoe gosudarstvovedenie, 2: 20-40.
[4] Grazhdanskii kodeks Respubliki Kazakhstan ot 1 iyulya 1999 goda No. 409-I (Osobennaya chast) (s izmeneniyami i dopolneniyami po sostoyaniyu na 27.02.2017 g.) [Civil Code of the Republic of Kazakhstan No. 409-I (Special Part) (last amended on February 27, 2017)]. (1999, July 1). Available at: http://online.zakon.kz/document/?doc_id=1013880#pos=0;0 (accessed June 19, 2017)
[5] Kin, B., Verlinde, S. and Macharis, C. 2017. Sustainable Urban Freight Transport in Megacities in Emerging Markets. Sustainable Cities and Society, 32: 31-41.
[6] Malasek, J. 2016. A Set of Tools for Making Urban Transport More Sustainable. Transportation Research Procedia, 14: 876-885.
[7] Moroz, S.P. 2008. Problemy sovershenstvovaniya transportnogo zakonodatelstva Respubliki Kazakhstan [Problems of Improvement of Transport Legislation of the Republic of Kazakhstan]. Biznes, menedzhment i pravo, 1: 1-12.
[8] Pribavina, T.A., and Polesiko, N.N. 2015a. Osnovnye transportnye problemy Rossii [Main Transport Problems of Russia]. Transportnoe pravo, 3: 17-18.
[9] Pribavina, T.A., and Polesiko, N.N. 2015b. Puti resheniya osnovnykh problem v oblasti povysheniya bezopasnosti dorozhnogo dvizheniya [Ways of Main Problems Solution in the Field of Improvement of Road Traffic Safety]. Transportnoe pravo, 4: 11-13.
[10] Purge, A.R. 2016. Perevozka passazhirov avtomobilnym transportom: problemy pravovogo regulirovaniya [Transportation of Passengers by Motor Transport: Problems of the Legal Regulation]. Transportnoe pravo, 3: 7-10.
[11] Strelnikova, I. 2008. Analiz sostoyaniya pravovogo regulirovanii perevozok passazhirov, bagazha i gruzov po novomu ustavu avtomobilnogo transporta i gorodskogo nazemnogo elektricheskogo transporta Rossiiskoi Federatsii [The State Analysis of Legal Regulation of the Transportation of Passengers, Luggage and Cargo According to the New Regulations of the Motor Transport and Land Electric Transport of the Russian Federation]. Pravo i ekonomika, 5, 111.
[12] Thao, V.T., Wegelin, P., and von Arx, W. 2017. Are Statutory Passenger Watchdogs Effective in Representing Passenger Interests in Public Transport? Transport Policy, 58: 1-9.
[13] Tischenko-Steblinskaya, S.S. 2013. Vliyanie upravlencheskikh modelei ES na protsess evropeizatsii natsionalnykh administratsii [Impact of Managerial Models of EU on the Process of Europeanisation of the National Administrations]. Vestnik gosudarstvennogo i munitsipalnogo upravleniya, 4: 255-262.
[14] Vedomosti Verkhovnogo Soveta RK [Bulletin of the Supreme Council of RK] 1994, No. 15, Item 201.
[15] Verlinde, S., and Macharis, C. 2016. Innovation in Urban Freight Transport: The Triple Helix Model. Transportation Research Procedia, 14: 1250-1259.
[16] Vidy transporta v Kazakhstane [Means of Transport in Kazakhstan]. (n.d.). Available at: http://www.kazportal.kz/vidyi-transporta-v-kazahstane/ (accessed June 19, 2017)
[17] Zakon Respubliki Kazakhstan ot 17 aprelya 2014 goda No. 194-V ‘O dorozhnom dvizhenii’ (s izmeneniyami i dopolneniyami po sostoyaniyu na 29.03.2016 g.) [Law of the Republic of Kazakhstan No. 194-V ‘Traffic’ (last amended on March 29, 2016)]. (2014, April 17). from http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31536713 (accessed June 19, 2017)
[18] Zakon Respubliki Kazakhstan ot 4 iyulya 2003 goda No. 476-II ‘Ob avtomobilnom transporte’ (s izmeneniyami i dopolneniyami po sostoyaniyu na 05.05.2017 g.) [Law of the Republic of Kazakhstan No. 476-II ‘Motor transport’ (last amended on May 5, 2017)]. (2003, July 4). http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041485 (accessed June 19, 2017)
Published
2018-02-01
How to Cite
ALIPULY, Yerik. Legal Regulation of Certain Types of Transportation in the Republic of Kazakhstan: National and International Aspects. Journal of Advanced Research in Law and Economics, [S.l.], v. 8, n. 5, p. 1421-1427, feb. 2018. ISSN 2068-696X. Available at: <https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/1689>. Date accessed: 22 may 2024.