About the Efficiency of Jury Trial in Russia

  • Vladimir A. SEMENTSOV Kuban State University, Krasnodar, Russia
  • Olga V. GLADYSHEVA Kuban State University, Krasnodar, Russia
  • Maksim V. FEOKTISTOV Kuban State University, Krasnodar, Russia

Abstract

There are reasons to the fact that jury trial is experiencing hard times in modern Russia. There are negative factors affecting the efficiency of jury trial, and it is proposed to exclude jury trial from the procedure of the criminal proceedings as unnecessarily complicated and costly form of the legal proceedings.

References

[1] Emelyanov, K. Institut suda prisyazhnykh i kontrreforma, Politkom.ru (Institute of jury trial and counter reform, Politcom.ru.)
[2] Fridman, L. 1993. Vvedenie v amerikanskoe pravo / per. s angl. G. Seduna. M.: Progress, (Fridman L. American Law: An Introduction).
[3] Gutsenko, K.F., Golovko, L.V., Filimonov, B.A. 2001. Ugolovnyi protsess zapadnykh gosudarstv / pod red. K.F. Gutsenko. M.: Zertsalo-M, 2001 (Criminal process of the western states / ed. by K.F. Gutsenko. M.: Zertsalo-M, 2001).
[4] Ilyukhov, A.A. 2009. Sud prisyazhnykh v Rossii: istoricheskie, ugolovno-protsessual'nye i ugolovno-pravovye aspekty. M.: Ekonomika, (Jury trial in Russia: historical, criminal procedure and criminal law aspects. M.: Economics, 2009).
[5] Lukin, V.P. 2004, Rossiyskaya gazeta. October 14.
[6] Razveikina, N.A., K. 2014. Voprosu ob effektivnosti suda prisyazhnykh, Effektivnost prava: problemy teorii i praktiki: materialy Mezhdunar. Nauch.-prakt. konf. Krasnodar: Kubanskii gos. un-t, 2014 (To the issue of the effectiveness of jury trial, Efficiency of law: theory and practice problems: Proceedings of the Intern. scientific and practical conf. Krasnodar: Kuban State University, 2014).
[7] See: Ishchenko, E.P., Ishchenko, P.P. Tak. 2007. Nuzhen li Rossii sud pri-syazhnykh, Ugolovnoe sudoproizvodstvo. 2007. No. 1 (Does Russia need jury trial, Criminal proceedings. 2007. No. 1).
[8] Smirnov, A.V., K. 2010. Voprosu o prodolzhenii v Rossii sudebnoi reform. Ugolovno-protsessual'noe zakonodatel'stvo v sovremennykh usloviyakh: problemy teorii i praktiki: sb. st. M.: VoltersKluver, 2010. (To the issue of continuation of the judicial reform in Russia, Criminal procedural legislation in modern conditions: theory and practice problems: coll. of .art. M.: Wolters Kluwer, 2010).
[9] Ugolovnyi protsess. Problemnye lektsii / pod red. V.T. Tomina, I.A. Zinchenko. M.: Yurait, 2013 (Criminal process. Problematic lectures / ed. by V.T. Tomin, I.A. Zinchenko. M.: Yurait, 2013).
[10] Zhuravlev, A. 2003. Sud prisyazhnykh opravdatelei, Leninskaya smena. 2003. No. 26 (Acquitting jury trial, Leninskaya smena. 2003. No. 26).
[11] Generalnaya prokuratura ozvuchila ideyu fakticheskogo unichtozheniya suda prisyazhnykh. SPS ‘KonsultantPlyus (General Prosecutor’s Office announced the idea of the actual destruction of jury trial. Consultant Plus legal reference system).
[12] Obobshchenie praktiki rassmotreniya ugolovnykh del sud'yami pervoi in-stantsii Samarskogo oblastnogo suda za 2013 g. s uchastiem prisyazhnykh zasedatelei, SPS ‘Konsul'tantPlyus’ (Generalization of the practice of consideration of criminal cases by the judges of the first instance of the Samara Regional Court for 2013 by jury, Consultant Plus legal reference system).
[13] Obzor sudebnykh reshenii po ugolovnym delam, rassmotrennym sudami prisyazhnykh. Prilozhenie k pis'mu General'noi prokuratury RF ot 9 marta 2004 g. No. 12/12-04 // SPS ‘Konsul'tantPlyus’ (Review of judicial decisions on criminal cases heard by jury trials. Annex to the letter of the General Prosecutor’s Office of the Russian Federation dated March 9, 2004 No. 12 / 12-04 // Consultant Plus legal reference system).
[14] Otchet o rabote sudov obshchei yurisdiktsii po rassmotreniyu ugolovnykh del za 12 mesyatsev 2014 g. SPS ‘Konsul'tantPlyus’ (Report on work of the courts of general jurisdiction on consideration of criminal cases for 12 months of 2014, Consultant Plus legal reference system).
[15] Postanovlenie Verkhovnogo Soveta RSFSR ot 24 oktyabrya 1991 g. ‘O Kontseptsii sudebnoi reformy v RSFSR’. Vedomosti S’ezda narodnykh deputatov RSFSR i Verkhovnogo Soveta RSFSR ot 31 oktyabrya 1991 g. No. 44. S. 1435 (Resolution of the Supreme Soviet of the RSFSR dated 24 October 1991 ‘On the Concept of Judicial Reform in the RSFSR’, Bulletin of the Congress of People’s Deputies and the Supreme Soviet of the RSFSR dated October 31, 1991 No. 44. p. 1435). Available at: http://base.garant.ru/6318369/
[16] Putin raskritikoval nizkuyu effektivnost' sudov prisyazhnykh. RIA Novosti. 2010. 27 dekabrya (Putin criticized low efficiency of jury trials, RIA Novosti. December 27, 2010).
[17] Rasshirenie’ suda prisyazhnykh putem ego likvidatsii. Copyright © Sud prisyazhnykh 2014-2015 (‘Expansion’ of jury trial by its liquidation. Copyright © Jury trial 2014-2015).
[18] Spetsialisty obsudili v KGI predlozheniya po reformirovaniyu suda prisyazhnykh. Copyright © Sud prisyazhnykh 2014-2015 (Experts discussed proposals to reform jury trial in the Committee of Civic Initiatives. Copyright © Jury trial 2014-2015). Available at: https://komitetgi.ru/news/news/2171/
[19] Spetsialisty obsudili v KGI predlozheniya po reformirovaniyu suda prisyazhnykh, Copyright © Sud prisyazhnykh 2014-2015 (Experts discussed proposals to reform jury trial in the Committee of Civic Initiatives, Copyright © Jury trial 2014-2015).
[20] St. 11 Federalnogo zakona ot 20 avgusta 2004 g. No. 113-FZ ‘O prisyazhnykh zasedatelyakh federalnykh sudov obshchei yurisdiktsii v Rossiiskoi Federatsii’ // SPS ‘Konsul'tantPlyus’ (Art. 11 of the Federal Law dated August 20, 2004 No. 113-FZ ‘On jurymen of the federal courts of general jurisdiction in the Russian Federation’ // Consultant Plus legal reference system).
[21] Sud prisyazhnykh: menyat' ili ne menyat', Copyright © Sud prisyazhnykh 2014-2015 (Jury trial: to change or not to change? Copyright © Jury trial 2014-2015).
[22] Sud prisyazhnykh: menyat' ili ne menyat'? // Copyright © Sud prisyazhnykh 2014-2015 (Jury trial: to change or not to change? // Copyright © Jury trial 2014-2015).
Published
2017-05-13
How to Cite
SEMENTSOV, Vladimir A.; GLADYSHEVA, Olga V.; FEOKTISTOV, Maksim V.. About the Efficiency of Jury Trial in Russia. Journal of Advanced Research in Law and Economics, [S.l.], v. 7, n. 8, p. 2167-2172, may 2017. ISSN 2068-696X. Available at: <https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/1024>. Date accessed: 14 apr. 2024.