Is It Too Much English?

  • Camelia FIRICĂ Spiru Haret University

Abstract

The linguistic contact incurred influences which languages manifested on each other, whether stronger - a language’s strength comes from the cultural, political, military power of the people who speak it - or weaker. Linguistic influences have been met differently by the natives of the recipient languages but, irrespective of standpoints, the phenomenon is irreversible. It is so much noticeable nowadays when people witness linguistic globalization through the extensive use of English which, in its turn, borrowed thousands of words from the languages with which it has been in contact. After the fall of the communism due to the opening to the West that the new historical conditions imposed by their political, social and cultural aspects, Romanian language underwent, from the point of view of its vocabulary, changes meant to express the surrounding realities.
The paper aims to highlight, based on opinions expressed in a survey, the attitudes and linguistic behaviour of the teaching members of the Faculty of Juridical, Economic and Administrative Sciences, Spiru Haret University towards the overuse of English loanwords in everyday life.

Author Biography

Camelia FIRICĂ, Spiru Haret University
Faculty of Juridical, Economic and Administrative Sciences

References

[1] Athu, C. 2011. Influenţa limbii române asupra limbii române actuale. În limbajul economic şi de afaceri, Bucureşti, Editura Universitară.
[2] Avram, M. 1997. Anglicismele în limba română actuală, Conferinţele Academiei Române. Ciclul Limba română şi relaţiile ei cu istoria şi cultura românilor, Bucureşti, Editura Academiei Române.
[3] Bărbulescu, I. 1929. Individualitatea limbii române şi elementele slave vechi. Bucureşti.
[4] Cenac, O. M. Vechi şi nou în vocabularul limbii române actuale. Despre elementele de origine neogreacă şi turcă, International Symposium Distorsionări în Comunicarea Lingvistică, Literară şi Etnofolclorică Românească şi Contextul European, Iaşi, 25–27 septembrie 2008, pp.50-63. [Online] Available: http://academiaromana-is.ro/philippide/distorsionari_2008/
[5] Ciobanu, G. 1996. The English Element in the Romanian Language, Suvremena Linvistika, 41/42: 635-641.
[6] Densuşianu, O. 1961. Istoria Limbii Române. Bucureşti, Editura Ştiinţifică.
[7] Dimitrescu, F. 1978. Istoria Limbii Române. Fonetică.Morfosintaxă. Lexic.Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică.
[8] Domanska, A. 2009. On the consciousness of Anglicisms in Norwegian youth language. [Online] Available: http://bora.uib.no/bitstream/handle/1956/3659/62900235.pdf
[9] Donici, M.-C. 2010. Anglicismele în limba română, Editura Sfântul Ierarh Nicolae.
[10] Dumitrescu, F. 1997. Dicţionar de cuvinte recente, (Dictionary of Recent Words - DRW) ediţia a doua, Bucureşti, Logos.
[11] Florea, A. 2002. Formaţii verbale în limba română actuală si încadrarea lormorfologică, Aspecte ale dinamicii limbii române actuale, Editura Universităţii din Bucureşti, p. 77-105.
[12] Haspelmath, M. 2009. Lexical borrowing: Concepts and issues. [Online] Available: https://www.academia.edu/3453003/Lexical_borrowing_Concepts_and_issues_2009_
[13] Hristea, T. 1978. Despe scrierea şi pronunţarea unor Anglicisme, in: România Literară, nr.26.
[14] Manea, C; Manea, M.-C. 2007. „Voga” afluxului lexical de origine anglo-americană: adaptare vs. laxism, Simpozionul Internaţional Români majoritari / Români minoritari: interferenţe şi coabitări lingvistice, literare şi etnologice, Iaşi, 19-21 septembrie, 2007, pp.187-197. [Online] Available: http://www.philippide.ro/Romani%20majoritari_2007/18_MANEA.pdf
[15] Manolescu, Ni. 2002. Legea Pruteanu, România literară, nr. 43. [Online] Available: http://www.romlit.ro/legea_pruteanu
[16] Marcu, F., Constant, M. 1978. Dicţionar de neologisme (DN3), (Dictionary of Neologisms) ediţia a III-a, Bucureşti, Editura Academiei.
[17] Muhvić-Dimanovski, V. 2004. New Concepts and New Words – How Do Languages Cope With the Problem of Neology, Coll. Antropol. 28 Suppl. 1 (2004): 139–146
[18] Paler, O. 1997. Zeii şi limba, România liberă, 21 noiembrie. [Online] Available: http://www.pruteanu.ro/1despregp/part-si-part3.htm#olege
[19] Pătruţ, I. 1974. Studii de limba română şi slavistică, Cluj, Dacia.
[20] Popescu, D. 2006. Alergie la ale noastre, in: Gîndul, 8 martie.
[21] Pruteanu, G. 2006. Anglicisme, neologisme, xenisme (2). [Online] Available: website http://www.pruteanu.ro/4doarovorba/emis-s-039-angl2.htm.
[22] Pruteanu, G. 2006. Anglicisme, neologisme, xenisme (2). Available through Gorge Pruteanu website http://www.pruteanu.ro/4doarovorba/emis-s-039-angl2.htm.
[23] Rand, Schmidt, K.A. 1982. The adaptation of English loandwords in Norwegian, in: Filipovic, R. (1982). The English Element in European Languages. Reports and Studies. Zagreb: University of Zagreb.
[24] Rosetti, Al. 1986. Istoria limbii române de la origini până în secolul al XVII-lea, Bucureşti, Editura Ştiinţifica şi Enciclopedică.
[25] Rudolf, F., Historical-Primary etimology vs. Secondary Etimology of Anglicisms in European languages, in History and Perspectives of Language Study: Papers in honor of Ranko Bugarski, edited by Olga Mišeska Tomić, Milorad Radovanović. 2000. John Benjamin Publishing Company, Amsterdam/Philadelphia.
[26] Slama-Cazacu, T. 2005. Cine nu doreşte o bună comunicare în limba română?, Deceniul iluziilor spulberate (Memorial în eseuri). Bucureşti, Editura Capitel.
[27] Stoichiţoiu Ichim, A. 1993. Anglomania – o formă de snobism lingvistic, in: Comunicările Hyperion, vol. II, Bucureşti, Editura Hyperion XXI, p. 270-280.
[28] Stoichiţoiu-Ichim, A. 2008. Vocabularul limbii române actuale. Dinamică. Influenţe. Creativitate. Bucureşti, Editura All. [29] The Anglicization of European Lexis. 2012. Edited by Cristiano Furiassi, Virginia Pulcini, Félix Rodríguez González, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam/Philadelphia.
[30] Zafiu, R. 2010. Present-day tendencies in the Romanian language, International Symposium Research and Education in an Innovation Era, 3rd Edition, “Aurel Vlaicu“ University Of Arad, November 11-12, Arad, Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”. [Online] Available: http://www.uav.ro/files/umaniste/cercetare/Proceedings_ISREIE_2010.pdf
[31] Zafiu, R. 2007. Păcatele Limbii: A se focusa, România Literară, (7). [Online] Available: http://www.romlit.ro/a_se_focusa
[32] Zarojanu, T. C. 2002. Cum protejăm limba română?, România Literară, nr.18. [Online] Available: http://www.romlit.ro/cum_protejm_limba_romn_
*** Dicţionarul explicativ al limbii române (DEX), (Explanatory Dictionary of the Romanian Language) (EXD), 1975, Bucureşti, Editura Academiei
*** Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române (DOOM2), (The Orthographic, Orthoepic and Morphological Dictionary of Romanian Language) (OOMD2). (2010). Ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Bucureşti, Univers Enciclopedic.
Published
2016-11-24
How to Cite
FIRICĂ, Camelia. Is It Too Much English?. Journal of Research in Educational Sciences, [S.l.], v. 7, n. 9, p. 9-19, nov. 2016. ISSN 2068-8407. Available at: <https://journals.aserspublishing.eu/jres/article/view/569>. Date accessed: 23 jan. 2022.

Keywords

Anglicism; loanword; language; use; English; Romanian.